İhale Mevzuatı

Elektronik Geçici Teminat Mektuplarının İhalelerde Kullanımı Hakkında Duyuru

Eklenme Tarihi: 22/03/2022 - Kategori: Kamu İhale Mevzuatı

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihalelerde, Kurumumuz ile tekil olarak entegrasyon yapan banka ve katılım bankaları vasıtasıyla elektronik geçici teminat mektuplarının düzenlenmesi ve sunulması mümkündür. Ayrıca bu ihalelerde, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. tarafından işletilen Takasbank Kamu Teminat Yönetim Hizmeti Platformu vasıtasıyla hem geçici teminat mektupları hem de geçici kefalet senetleri yine elektronik olarak düzenlenip sunulabilmektedir.

Diğer taraftan Kurumumuza iletilen başvurularda, elektronik ortamda yapılmayan ihalelerde elektronik geçici teminat mektubu (bankalar ve katılım bankaları tarafından düzenlenen geçici teminat mektupları ile sigorta şirketleri tarafından düzenlenen geçici kefalet senetleri) sunulup sunulamayacağı konusunda tereddüt olduğu anlaşılmaktadır.

İhale Uygulama Yönetmeliklerinin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı maddelerinde istekliler tarafından, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınan elektronik geçici teminat mektuplarının, Sunulmayacak Belgeler Tablosunda gerekli bilgilere yer verilmesi şartıyla başvuru veya teklif zarfında sunulmayacağı, bu durumda elektronik geçici teminat mektubuna ilişkin değerlendirmenin Sunulmayacak Belgeler Tablosunda yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

Buna göre;

- Elektronik geçici teminat mektuplarının, elektronik ihalelerin yanı sıra elektronik ortamda yapılmayan ihalelerde de kullanılması mümkün olup,

- Elektronik ortamda yapılmayan ihalelerde bu teminatların kullanılabilmesi için Sunulmayacak Belgeler Tablosunda elektronik geçici teminat mektubu veya geçici kefalet senedine ilişkin ayırt edici numaraya yer verilmesi gerekmektedir. 

Bu Sayfayı Paylaş

İletişim

+0 242 338 20 16
0545 335 2016 - 0545 337 2016
Teomanpaşa Mah. Yüksel Serdengeçti Cad. No:2/4 Kepez-Antalya


Vizyonder, kamu kurumları ve özel sektör firmalarına yönelik, Eğitim, Danışmanlık ve Yayın hizmetleri vermektedir.

vizyonder.org.tr

İhale Akademizi - © 2022