Kamu İhale Eğitimleri

Kamu Kurumları İçin İhale Mevzuatı Eğitimleri

Elektronik İhale Eğitimi
Elektronik İhale Eğitimi
Elektronik ihale eğitimi (e ihale eğitimi) eğitimini kamu ihale kurum uzmanları tarafından uygulamalı olarak anlatılmaktadır.
Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi
Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi
Kamu İhale Mevzuatı eğitimi Kamu ihale kurum uzmanları ve Sayıştay Denetçileri tarafından verilmektedir.
Kamu İhale Sözleşmeleri Eğitimi
Kamu İhale Sözleşmeleri Eğitimi
İhale Sözleşme Eğitimi. Kamu İhale Sözleşme Uygulamaları Eğitimi. Hizmet Alımı İhaleleri ve Yapım İşleri İhalelerinde Sözleşme Uygulamaları Eğitimi
Doğrudan Temin Uygulaması Hakkında Eğitim
Doğrudan Temin Uygulaması Hakkında Eğitim
Vizyonder, Doğrudan temin eğitimini evrak üzerinde uygulamalı (mal alımı, hizmet alımı) olarak kamu ihale uzmanları aracılığı ile vermektedir. Bu eğitim, kamu kaynaklarının etkin, hızlı ve ekonomik kullanılmasına ve kamu zararlarının önüne geçmeye yönelik
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Eğitimi
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Eğitimi
Vizyonder, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu eğitimini gerek kamu kurumlarının taşınmaz satış, kiralama ihalelerinde, gerekse özel sektör firmalarının ihale öncesinde veya ihale sonrasında yaşadıkları problemlere yol göstermek amacıyla vermektedir.
Uygulamalı Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) Eğitimi
Uygulamalı Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) Eğitimi
E-Devlet kapsamında hayata geçirilen Elektronik Kamu Alımları Platformu (Ekap)’nun kamu kurumlarında çalışan ilgililerce nasıl kullanılacağı, nelere dikkat edilmesi gerektiği anlatılacaktır.
İhale Komisyonunun Çalışması Hakkında Eğitim
İhale Komisyonunun Çalışması Hakkında Eğitim
İhale onay belgesinden ihale kararının alınmasına kadar hazırlanması gereken belgelerin nasıl kontrol edileceği, ihale sırasında dikkat edilecek hususlar, ihale kararı yazılırken dikkat edilecek hususlar, ihale komisyon üyelerinin görev ve sorumlulukları
Sözleşme Sonrası İhale İşlemleri Eğitimi
Sözleşme Sonrası İhale İşlemleri Eğitimi
Eğitim vaka incelemesi ile gerçekleştirilecektir. Bu yöntemde eğitim, senaryo bir alım üzerinden, olaya ilişkin soruların, gruplara ayrılan personel tarafından çözdürülmesi şeklinde gerçekleştirilecektir.
4734 Sayılı Kamu İhale Mevzuatına Giriş Eğitimi
4734 Sayılı Kamu İhale Mevzuatına Giriş Eğitimi
Bu eğitim, kamu ihalelerine giriş niteliğinde olup konuyla ilgili hiçbir bilgisi ve tecrübesi olmayanlara kamu ihale mevzuatı hakkında genel bilgi sunmaktadır. Kamu ihale mevzuatı konusunda uzmanlaşmak isteyenler için birinci adımı teşkil edecektir.
Genişletilmiş A’dan Z’ye Kamu İhale Kanunu Eğitimi
Genişletilmiş A’dan Z’ye Kamu İhale Kanunu Eğitimi
Genel Hükümler (Mal, Hizmet, Yapım, Danışmanlık İhaleleri), Özel Hükümler, Yapım İşleri İhalelerinde Sözleşme Uygulamaları, Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemleri, Hizmet Alımları Muayene ve Kabul İşlemleri, Yapım İşleri Muayene ve Kabul İşleri,
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Çerçevesinde İhalelere İlişkin Genel Hükümler
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Çerçevesinde İhalelere İlişkin Genel Hükümler
Kamu ihale kanunu ve Kamu ihale sözleşmeleri kanunları ile ilgili süreçler ve genel hükümler
4735 Sayılı İhale Sözleşmeleri Kanunu, Hakediş Uygulamaları, E İhale ve E Eksilteme İhaleleri Eğitimi
4735 Sayılı İhale Sözleşmeleri Kanunu, Hakediş Uygulamaları, E İhale ve E Eksilteme İhaleleri Eğitimi
İhale Sözleşmeleri Kanunu, Elektronik İhale, E-eksiltme ihaleleri, En son ihale kanunu değişiklikleri ve diğer konu başlıkları
Kesin Hesap ve Hakediş Düzenleme Eğitimi
Kesin Hesap ve Hakediş Düzenleme Eğitimi
Hakediş ile İlgili Genel Kavramlar, Metraj, Ataşman, İhzarat, Tutanaklar, Yeşil Defter (Metraj İcmali), Yapılan İşler Listesi, Revize Fiyat Farkı, Mukayeseli Keşif, Fiyat Farkı, Hakediş Kapak Sayfaları, Hakediş Özeti
İhale Öncesi Hazırlık ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi
İhale Öncesi Hazırlık ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi
İhale öncesi yapılması gerekli olan işlemler ve İhale dosyasının hazırlanma süreci ile ilgili mutlaka bilinmesi gereken detaylar
Kontrol Teşkilatı İle Muayene Kabul Komisyonlarının Çalışmaları Eğitimi
Kontrol Teşkilatı İle Muayene Kabul Komisyonlarının Çalışmaları Eğitimi
İhale Mevzuatı çerçevesinde (genel şartname ve muayene) ve kabul yönetmelikleri nezdinde eğitim yapılacaktır. Eğitim En fazla 30 kişilik 2 grup halinde yürütülecektir. Kontrol Teşkilatı ve Muayene Kabul Komisyon Üyeleri ve İhale sürecinde yer alan tüm çal
Aşırı Düşük Sorgulama Eğitimi
Aşırı Düşük Sorgulama Eğitimi
Aşırı düşük teklif sorgulamada dikkat edilecek durumlar nelerdir? Aşırı düşük savunma dilekçelerinin incelenmesinde dikkat edilecek durumlar nelerdir? Kamu İhale Kurumu Emsal Kararları
Kamu İhalelerinde Şikâyet ve İnceleme Eğitimi
Kamu İhalelerinde Şikâyet ve İnceleme Eğitimi
Bu eğitim; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihalelere ilişkin şikayet ve itirazen şikayet başvurularına ilişkin getirilmiş kurallar ve mevzuatta yapılan son değişiklikler ile uygulamada karşılaşılması muhtemel uyuşmazlık kaynaklarına ilişk
Yaklaşık Maliyet, Metraj ve Hakediş Eğitimi
Yaklaşık Maliyet, Metraj ve Hakediş Eğitimi
Yaklaşık Maliyet, Metraj, Analizler, Nakliyeler, İş Kalemlerini Fiyatlandırma, Diğer Maliyet Unsurları, Teklif Fiyatını Oluşturma, Hakediş ile İlgili Genel Kavramlar, Ataşman, İhzarat, Tutanaklar, Yeşil Defter (Metraj İcmali), Yapılan İşler Listesi, Reviz
Mal Alımı İhaleleri Özel Hükümler Eğitimi (İdare)
Mal Alımı İhaleleri Özel Hükümler Eğitimi (İdare)
Bu eğitimde mal alımı ihalelerine özgü ihale işlemleri hakkında bilgi verilmektedir. Yaklaşık maliyet, teknik şartnameler, numune değerlendirmesi gibi konular bu eğitimde yer almaktadır.
Hizmet Alımı İhaleleri Özel Hükümler Eğitimi (İdare)
Hizmet Alımı İhaleleri Özel Hükümler Eğitimi (İdare)
Hizmet ihalelerine özgü ihale işlemleri hakkında bilgi verilmektedir. Personel çalıştırılmasına dayalı olan ve olmayan hizmetlerin yanı sıra hizmet ihalelerine özgü eşit teklifler ve yeterlik değerlendirmesi kuralları gibi konularda bilgi verilmektedir.
Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Özel Hükümler Eğitimi (İdare)
Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Özel Hükümler Eğitimi (İdare)
4734 sayılı Kamu İhale Kanununda yer alan genel hükümler çerçevesinde, Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve Kamu İhale Genel Tebliğinde yapılan düzenlemeler ile danışmanlık hizmet alımı ihalelerine özel getirilmiş kurallar, mevzuatta
Yapım İşleri İhaleleri Özel Hükümler Eğitimi (İdare)
Yapım İşleri İhaleleri Özel Hükümler Eğitimi (İdare)
Yapım işleri ihalelerine özgü ihale işlemler hakkında bilgi verilmektedir. Yapım işleri ihaleleri bağlamında yaklaşık maliyet, iş deneyim belgeleri, teklif değerlendirmesi ve aşırı düşük teklifler gibi konularda bilgi verilmektedir.
Yapım İşlerinde Aşırı Düşük Uygulaması Eğitimi
Yapım İşlerinde Aşırı Düşük Uygulaması Eğitimi
Kamu İhale Tebliği gereğince aşırı düşük sorgulamasının incelenmesi, İsteklinin aşırı düşük sorgulaması için yapacağı iş ve işlemler nelerdir? gibi konuların yer aldığı bir eğitim
Yapım İşlerinde Fiyat Farkı Uygulamaları Eğitimi
Yapım İşlerinde Fiyat Farkı Uygulamaları Eğitimi
Yapım fiyat farkı nasıl hesaplanır? Fiyat farkının amacı nedir? Yapım Fiyat Farkı Hesabına Başlamadan Önce Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar nelerdir? Yapım fiyat farkı formülleri, Yapım fiyat farkı hesabı
Yapım İşi İhalelerinde Sözleşmenin Yürütülmesi Eğitimi
Yapım İşi İhalelerinde Sözleşmenin Yürütülmesi Eğitimi
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda yer alan genel hükümler çerçevesinde, Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yapılan düzenlemeler ile yapım işi ihalelerine ilişkin sözleşmelerin yürütümü...
Yapım İşlerinde Revize Birim Fiyat Hesabı Eğitimi
Yapım İşlerinde Revize Birim Fiyat Hesabı Eğitimi
Yapım işlerinde revize birim fiyat hesabı nasıl hesaplanır? Uygulama esnasında yaşanan sorunlu alanlar ve çözümleri nelerdir? Revize birim fiyat uygulaması için gerekli şartlar nelerdir? Tüm soruların cevabı bu eğitimde
Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği Eğitimi
Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği Eğitimi
Vakıf Üniversitelerinde Mevzuatın getirdiği yeniliklere uyum sağlanması, üniversite kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması ve Vakıf üniversitelerinde çalışan tüm yönetici ve diğer personelin, Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale
Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği Eğitimi
Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği Eğitimi
Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği Eğitimi ile Köylere Hizmet Götürme Birliklerine Özel eğitim ihale eğitimleri düzenliyoruz. Köylere hizmet götürme birlikleri ihale iş ve işlemlerini nasıl yürütmelidir, nelere dikkat etmelidir. A!dan Z'ye K
Sağlık Sektörüne Özel DMO Süreç Eğitimleri
Sağlık Sektörüne Özel DMO Süreç Eğitimleri
Maliye ve Hazine Bakanlığı İle Sağlık Bakanlığı Arasında İmzalanan Protokole Göre Elektronik İhalelerde Malzeme Tedarik E Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Üzerinden Sağlanacaktır.
Bu Sayfayı Paylaş

İletişim

+0 242 338 20 16
0545 335 2016 - 0545 337 2016
Teomanpaşa Mah. Yüksel Serdengeçti Cad. No:2/4 Kepez-Antalya


Vizyonder, kamu kurumları ve özel sektör firmalarına yönelik, Eğitim, Danışmanlık ve Yayın hizmetleri vermektedir.

vizyonder.org.tr

İhale Akademizi - © 2022