İhale Mevzuatı

Kamu İhale Mevzuatı Karar ve Duyurular

Davacının, 4734 Sayılı Kanunun 11’nci Maddesinin (G) Bendi Kapsamında Olduğundan Bahisle, 4735 Sayılı Kanunun "Sözleşmeden Önceki Yasak Fiil Veya Davranışlar Nedeniyle Fesih" Başlıklı 21’nci Maddesine Göre, Davacı İle İmzalanan Sözleşmenin Feshi İle Teminatının İrat Kaydedilmesine Karar Verildiği; Dava Konusu Uyuşmazlığın, Davacı Şirket İle Davalı İdare Arasında İmzalanmış Olan Sözleşmenin Uygulanmasından Kaynaklı Olmadığı; Sözleşmenin İmzalanmasından Önceki Aşamalara, Bir Başka Anlatımla Doğrudan İhale Sürecine İlişkin Olduğu; Bu Çerçevede, Dava Konusu İşlemi İdarenin Kamu Gücü Kullanarak Tek Taraflı İradeyle Tesis Etmiş Olduğu Anlaşıldığından, Uyuşmazlığın Görüm Ve Çözümünde İdari Yargının Görevli Olduğu Hakkında Danıştay Kararı
11/04/2020
Bu Sayfayı Paylaş

İletişim

+0 242 338 20 16
0545 335 2016 - 0545 337 2016
Teomanpaşa Mah. Yüksel Serdengeçti Cad. No:2/4 Kepez-Antalya


Vizyonder, kamu kurumları ve özel sektör firmalarına yönelik, Eğitim, Danışmanlık ve Yayın hizmetleri vermektedir.

vizyonder.org.tr

İhale Akademizi - © 2022