İhale Mevzuatı Danışmanlığı

İhale Mevzuatı Danışmanlığı

Kamu İhale Kanunu’ nu ve ikincil mevzuatları sıklıkla değişmektedir. Bu mevzuatlara bağlı yayınlanan birçok kamu ihale kurum kararlarından , yargı kararlarından ve yoruma açık olmasından kaynaklı ; Kamu İhale Mevzuatının gerekliliğini tam anlamıyla sağlamak, oldukça zordur.

Tüm bunların yanı sıra çok sık değişikliğe uğrayan mevzuat, güncelliğinin korunması ve güncel mevzuatı takip etmek oldukça zorlaşmıştır. Tüm değişen mevzuatları firmaların yakından takip etmesi mümkün değildir. VİZYONDER, kadrosunda bulunan Kamu İhale Kurumunun emekli KİK uzmanları, Kamuda Yıllarca Denetmen olarak görev almış denetçiler ve sadece Kamu İhale Mevzuatı yönelik kendini geliştirmiş avukatlar eliyle şirketlere kurumsal ve profesyonel destek vermektedir.

İhtiyaç duyulduğunda en hızlı ve en doğru çözüm yöntemi ile konularında kendilerini kanıtlamış uzmanlarımızın hukuki desteği ile İhale Akademisi her daim yanınızda olacaktır.

Hukuki desteğimiz E-posta ve Telefon kanalı ile olabileceği gibi yerinde de hukuki destekte verilmektedir.

Sürekli değişen İhale kanunu ile birlikte mevzuatı takip etmek ve konuya hakim personel istihdam etmek, ihaleye katılacak firmaların rekabetinde önemli rol oynamaktadır.

Bu olgunun sonucu olarak gerek mevzuata hakim vasıflı personel sağlanması açısından, gerekse ihaleye teklif veren firmalar açısından rekabetin çarkları daha da sert dönmektedir. Bu ortamda değişen kanun ve güncellenemeyen mevzuat bilgileri, haliyle yeni destek birimlerinin kurulmasına ve danışmanlık hizmetinin alınmasının gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır.

VİZYONDER, bu boşluğu doldurmak amacı ile Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek, satın alma sürecinde görev alan ilgili kişilere, ihtiyaçlarına göre, uygun metotla DANIŞMANLIK HİZMETİ vermeyi kendisine misyon edinerek, nitelikli çalışanlar yetiştiriyor.

VİZYONDER, İhale öncesi ve sonrası süreçte firmanızın ihtiyacı olacak lojistik desteği vermektedir.

Hizmet içeriği olarak, teklif dosyalarınızın hazırlanmasından sözleşme ve sözleşme sonrası destek hizmetlerini de kapsamaktadır.

Hukuki Danışmanlık Desteği Alabileceğiniz Konular:

Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu çerçevesinde:

 • Şikâyet başvurusu,
 • İtirazen şikâyet başvurusu,
 • Aşırı düşük teklif açıklamasının hazırlanması,
 • Sözleşmenin sürecinin yürütülmesi,
 • Sözleşmenin sona ermesi veya sözleşmenin haksız feshi,
 • Mevzuata aykırı iptal edilen ihaleler,
 • Mevzuata aykırı irad kaydedilen teminat bedelleriniz alınması

gibi hukuki desteğe ihtiyaç duyabileceğiniz tüm konularda uzmanlığımız ve deneyimimizle hızlı, doğru ve yerinde çözümler üretiyoruz.
İhale süreçleri, ihale ilanının yayınlanması ile başlar, sözleşmenin imzalanması ile sona erer. Bu iki zaman dilimi arasında genel olarak;

 • İhale dokümanının edinilmesi,
 • Teklif zarflarının oluşturulması ve sunulması,
 • Tekliflerin değerlendirilmesi,
 • Gerekli ise aşırı düşük teklif açıklamasının hazırlanarak idareye sunulması,
 • Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi,
 • Sözleşmenin imzalanması

gibi süreçler gerçekleştirilmektedir.  Sürecin her zaman burada belirtildiği şekil ve sıralamada sorunsuz olarak ilerlemediği durumlarda olmaktadır. İhale dokümanlarında yer verilen ihaleye katılım şartları bazen her firmanın ihaleye girmesini engellemektedir.

Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında idarece kasıtlı ya da kasıtsız hata yapılırsa bu problemlere yönelik idareye yapılacak itirazların yanı sıra sürecin olağan bir parçası olan aşırı düşük teklif açıklamasının hazırlanması da uzmanlık ve tecrübe gerektiren işlemler arasında yer almaktadır. Bu çerçevede ihalenin tüm aşamalarına yönelik olarak tarafımızca sunulan hizmetler aşağıda belirtilmiştir.  

Tekliflerin Doğru Şekilde Analizi Yapılarak Hazırlanması

İdarenin İhale komisyon kararları, Kamu İhale Kurulu kararları ve Yargı Karaları dikkate alındığında aslında teklif dosyasının hazırlaması İdari ve Teknik Şartnamede belirtilen belgeleri hazırlayarak zarf içine koyarak idareye teslim etmekten çok daha ciddi ve zor bir iş olduğu net bir şekilde anlaşılmaktadır. Çünkü birçok firmanın teklifi, teklif zarfında yer alan belgeler ile idarenin talep etmiş olduğu belgelerle karşılaştırıldığında eksiklikler veya yanlış belgelerin konulması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılarak ihale dışında kalmasına sebep olmaktadır.

Durum böyle olunca teklif zarf dosyasının hazırlanması çok önemli bir iş olarak karşımıza çıkmaktadır. Bazen küçük bir hata büyük ihalelerden elenmemize neden olmaktadır.

Bu çerçevede teklif dosyasının doğru bir şekilde analizi ve hazırlanması kapsamında , aşağıda belirttiğimiz hizmetlerimiz ile mevzuatta yer alan son değişiklikler kapsamında ihtiyaç duyduğunuz tüm kontroller ile hukuki danışmanlık hizmetini sağlıyoruz.

 • Birim fiyat teklif mektubu ile birim fiyat teklif cetvelinin hazırlanması ve kontrol edilmesi,
 • Geçici teminat mektubu ve banka referans mektubunun düzenlenmesi ve kontrol edilmesi,
 • Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgelerin düzenlenmesi ve kontrol edilmesi,
 • İhaleye katılabilmek için gereken belgelerin kontrol edilmesi (Ticaret Sicil Gazetesi vb.),
 • İş deneyim belgelerinin ayrıştırılması ve ihaleye uygunluğunun kontrol edilmesi,
 • İdari ve Teknik Şartnameye göre teklif zarfında sunulması gereken diğer belgelerin düzenlenmesi ve kontrol edilmesi,
 • Teklif zarfının düzenlenmesi ve kontrol edilmesi


konularında mevzuatta yer alan son değişiklikler kapsamında ihtiyaç duyduğunuz tüm kontroller ile hukuki danışmanlık hizmetini sağlıyoruz.

İlgili Arama Terimleri :
İhale dosyası hazırlama, ihale danışmanlık, ihale uzmanı, kamu ihale uzmanı, kamu ihale danışmanlığı

Bu Sayfayı Paylaş

İletişim

+0 242 338 20 16
0545 335 2016 - 0545 337 2016
Teomanpaşa Mah. Yüksel Serdengeçti Cad. No:2/4 Kepez-Antalya


Vizyonder, kamu kurumları ve özel sektör firmalarına yönelik, Eğitim, Danışmanlık ve Yayın hizmetleri vermektedir.

vizyonder.org.tr

İhale Akademizi - © 2022